Duizenden mensen geëvacueerd na gasexplosies , zijn die gasnetten nog de toekomst?

Het is al langer gekend dat verouderde gasnetten een direct gevaar betekenen. De repetitieve gasexplosies die zich vandaag in Boston hebben voorgedaan zijn niks anders dan een gecumuleerd gevolg van oude gasnetten en een tijdelijke te hoge druk op het net.

Algemeen wordt aangenomen dat een gasnet een levensduur heeft van 40 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder om deze tijdig te onderhouden. De vraag die we ons daarbij moeten stellen is niet of, maar wanneer de beheerder zal stellen dat de investering van een vernieuwing geen rendabele keuze meer is. Met de logische stijgende wens naar minder fossiele brandstoffen worden minder en minder gebouwen aangesloten op het gasnet. Warmtepompen zijn in volle opmars. Net als warmtenetten bepaalt de compactheid ( aansluiting per lopende meters) de rendabiliteit van een gasnetwerk. Je hoeft dus geen ingenieus economist te zijn om te begrijpen dat met minder aansluitingen en hogere vernieuwingskosten men in sommige gevallen reeds twijfelt of het nog opportuun is om het netwerk te vernieuwen. Of dit betekend in de nabije toekomst, sommige gasnetwerken door hogere risico’s gewoon afgesloten zullen worden valt af te wachten. Dit zou immers betekenen dat  de bewoners die historisch zijn aangesloten in de kou zullen gezet worden. In ieder geval is het voor ons duidelijk. Het debat moet tijdig opgestart worden en struisvogelpolitiek is uit veiligheidsoverweging geen optie meer. Enkel een warmtepomp is nog het juiste alternatief voor de toekomst. Wil je dit dan eerlijk energie-efficiënt en met verhoogt comfort van koeling, dan kies je meteen voor een grond-gekoppelde warmtepomp. Zo’n geothermisch systeem is het enig systeem die de waarde van Uw woning op energetisch vlak voor minstens 50 jaar kan consolideren.

Bron: https://www.hln.be   –  https://www.ad.nl