Grootste cohousingproject van Vlaanderen haalt energie 148 meter diep

Cohousing Bijgaardehof is het grootste collectieve woonproject van Vlaanderen: 59 gezinnen en een wijkgezondheidscentrum krijgen een nieuwe stek vlak bij station Dampoort. Om alle ruimtes te verwarmen in de winter en koel te houden in de zomer, wordt op dit moment een BEO-veld geïnstalleerd: 52 boringen tot 148 meter diep om energie uit de bodem te halen.

Netwerk van buizen

Op de site van de oude Malmarfabriek is aannemer Strabag Belgium druk in de weer. Waar binnenkort cohousing Bijgaardehof verschijnt, boort de aannemer nu 52 gaten tot 148 meter diepte. Samen vormen ze de basis voor een BEO-veld (Boorgaten Energie Opslag). Dat is een net van buizen waar water doorheen stroomt. In de zomer zal het koudere water zorgen voor verkoeling, in de winter zal een warmtepomp per gebouw ervoor zorgen dat het nieuwbouwproject comfortabel verwarmd wordt. Tussen de gebouwen onderling zal er een optimale energie-uitwisseling zijn.

Met dit BEO-veld tonen we dat verwarming van particuliere woningen perfect kan met 100% lokale hernieuwbare energie, zoals groene stroom en lokale warmte uit de bodem. Dit project past in de strategie om Gent onafhankelijk te maken van geïmporteerde fossiele brandstoffen zoals gas, stookolie of steenkool.

Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen

Stad Gent subsidieert

BEO-velden worden vandaag steeds meer gebruikt bij grote nieuwbouw- of renovatieprojecten, denk maar aan het Gentse Wintercircus. De Stad Gent moedigt de installatie van dit systeem aan omdat het bijzonder efficiënt en duurzaam is. Voor de realisatie van het BEO-veld in cohousing Bijgaardehof trekt de Stad een subsidie van 100.000 euro uit, de helft van de kost.

Intrek in 2022

Met de installatie van het BEO-veld staan de cohousers en het wijkgezondheidscentrum een grote stap dichter bij hun einddoel: een fijne plek om samen te huizen en te werken vlak bij het centrum. In 2015 lanceerde sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, een zoektocht naar geïnteresseerde bewoners en organisaties. Uit de meer dan 70 kandidaturen selecteerde sogent 3 cohousinggroepen en wijkgezondheidscentrum Kapellenberg, zij hadden de beste ideeën. Samen kneedden ze hun plannen tot een masterplan. Intussen is het bouwproject gestart. De werken zullen vermoedelijk twee jaar duren. De bewoners hopen in 2022 hun intrek te nemen in het Bijgaardehof.

Na jaren van voorbereiding zien we onze cohousingdroom realiteit worden en daar zijn we ongelooflijk blij om. De vervallen fabriek vervelt tot een klein utopia, een zotte plek op maat van de mensen.

Hanne Van Herck, toekomstige bewoner cohousing Bijgaardehof

Bijgaardepark breidt uit

Ook voor de buurtbewoners is er leuk nieuws. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent maakt werk van de uitbreiding van het Bijgaardepark. Het deel van de Malmarfabriek dat aan het huidige park grenst, wordt aan het park toegevoegd en wordt dus publiek toegankelijk. De moestuintjes beheerd door vzw De Bijgaard kunnen er definitief blijven. Enkele muren en de originele spanten van de fabriek zullen als basis dienen voor klimplanten. Tussen de muren komt een varentuin. Sogent zoekt een aannemer om deze werken uit te voeren. De uitbreiding van het Bijgaardepark maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’.

Ontdek bis & win!

Is het verantwoord een airco te plaatsen?

EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

De voornaamste wijzigingen vanaf 2018 zijn:

  • de invoer van het S-peil voor woongebouwen;
  • de K-peileis en de eis op de netto energiebehoefte voor verwarming vervallen voor woongebouwen en niet-residentiële gebouwen;
  • strengere E-peileis, namelijk E40 voor woongebouwen;
  • ingrijpende energetische renovaties van woningen en niet-residentiële gebouwen moeten meer dan 15 kWh/m².jaar aan hernieuwbare energie voorzien.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet uw gebouw aan het E-peil van 2021.

Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Sinds 2014 verplicht EPB om een minimum aandeel van de nodige energie in gebouwen te halen uit hernieuwbare bronnen.

Niet elke maatregel voldoet zomaar: er gelden ook kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de oriëntatie, de helling, het rendement … . Maatregelen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, tellen niet mee om het vereiste minimumaandeel hernieuwbare energie te behalen.

De warmtepomp voor woningverwarming

Een warmtepomp haalt warmte van lage temperatuur uit de natuur (bodem, grondwater, buiten- of afvoerlucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af in de woning. Een warmtepomp heeft maar voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig. Een milieuvriendelijk alternatief dus voor klassieke verwarmingsinstallaties die al hun energie uit (fossiele) brandstoffen halen.

Groene energie en WKK

6,4% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het overgrote deel wordt uit fossiele brandstoffen en uranium gemaakt.

We willen veel meer groene energie produceren in Vlaanderen. Dat kan alleen als u ook meedoet: