EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

De voornaamste wijzigingen vanaf 2018 zijn:

  • de invoer van het S-peil voor woongebouwen;
  • de K-peileis en de eis op de netto energiebehoefte voor verwarming vervallen voor woongebouwen en niet-residentiële gebouwen;
  • strengere E-peileis, namelijk E40 voor woongebouwen;
  • ingrijpende energetische renovaties van woningen en niet-residentiële gebouwen moeten meer dan 15 kWh/m².jaar aan hernieuwbare energie voorzien.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet uw gebouw aan het E-peil van 2021.