Groene energie en WKK

6,4% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het overgrote deel wordt uit fossiele brandstoffen en uranium gemaakt.

We willen veel meer groene energie produceren in Vlaanderen. Dat kan alleen als u ook meedoet: