Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Sinds 2014 verplicht EPB om een minimum aandeel van de nodige energie in gebouwen te halen uit hernieuwbare bronnen.

Niet elke maatregel voldoet zomaar: er gelden ook kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de oriëntatie, de helling, het rendement … . Maatregelen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, tellen niet mee om het vereiste minimumaandeel hernieuwbare energie te behalen.