Ontdek bis & win!

Is het verantwoord een airco te plaatsen?

EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

Meest recente wijzigingen

De voornaamste wijzigingen vanaf 2018 zijn:

  • de invoer van het S-peil voor woongebouwen;
  • de K-peileis en de eis op de netto energiebehoefte voor verwarming vervallen voor woongebouwen en niet-residentiële gebouwen;
  • strengere E-peileis, namelijk E40 voor woongebouwen;
  • ingrijpende energetische renovaties van woningen en niet-residentiële gebouwen moeten meer dan 15 kWh/m².jaar aan hernieuwbare energie voorzien.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet uw gebouw aan het E-peil van 2021.

Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Sinds 2014 verplicht EPB om een minimum aandeel van de nodige energie in gebouwen te halen uit hernieuwbare bronnen.

Niet elke maatregel voldoet zomaar: er gelden ook kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de oriëntatie, de helling, het rendement … . Maatregelen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, tellen niet mee om het vereiste minimumaandeel hernieuwbare energie te behalen.

De warmtepomp voor woningverwarming

Een warmtepomp haalt warmte van lage temperatuur uit de natuur (bodem, grondwater, buiten- of afvoerlucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af in de woning. Een warmtepomp heeft maar voor een kwart van haar verbruik elektriciteit nodig. Een milieuvriendelijk alternatief dus voor klassieke verwarmingsinstallaties die al hun energie uit (fossiele) brandstoffen halen.

Groene energie en WKK

6,4% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Het overgrote deel wordt uit fossiele brandstoffen en uranium gemaakt.

We willen veel meer groene energie produceren in Vlaanderen. Dat kan alleen als u ook meedoet:

EPC 2019

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, … Aan het toepassinsgebied verandert dus niets. Wel zal het EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie. Zo wordt het EPC een stuk visueler gemaakt, het kengetal wordt uitgebreid met een label en de aanbevelingen worden een pak concreter.

Heb je nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan volstaat dit EPC en hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken als je je woning te koop of te huur aanbiedt.