Referenties

Van Der Valk Hotel

Bedrijfsproject

Klant: Hotel Restaurant Verviers

Periode: apr. 2008 – aug. 2009

Studiebureau: Bureau d’étude Gotran Ninauve

Aantal boringen: 80

Diepte: 60 m

Toegepaste techniek: Verbuisde hamerboringen voor verticale aardwarmtewisselaar dubbel U-lus