Referenties

Van Marcke

Bedrijfsproject

Klant: Van Marcke

Periode: jan. 2017 – xxx. 2018

Studiebureau: Boydens

Aantal boringen: 516

Diepte: 65 m

Toegepaste techniek: Spoelboring voor verticale aardwarmtewisselaar dubbel U-lus

512 boringen tot op 65m diepte worden telkens per 3 in serie aangesloten. In totaal staan 8 collectorputten verspreid over het terrein. De collectoren zelf zijn aan elkaar verbonden in Tichelman configuratie.